Print

Från design till färdig produkt

mandtest4.jpgkvalittet1.jpgtest6.jpgtestoutdoor.jpgconvbelt.jpg

Produktutveckling

Varje Massive produkt är skapad och utvecklad av Massives designteam i samarbete med produktions och test ingenjörer. I designprocessen använder de sig av den nyaste datorteknologin för utveckling av bland annat grafiska 3D modeller.

Laboratorietest

I Massives eget testlaboratorium testas alla produkter i hållbarhet, värme utveckling, färgfasthet, säkerhet och där det är nödvändigt om produkterna är vattentäta.

Massives produkter är alla CE märkta, vilket är dokumentation för att alla produkter håller gällande Europeisk standard.

Produktion

Massive producerar sina produkter i egna fabriker som alla är utrustade med den mest moderna produktionsteknologin. Här hanteras hela processen från bearbetning av råvaror till montering, dekorering och emballering av den färdiga produkten.

 
Massive Belsning Sverige AB ? Hammarby Fabriksv?g 23 ? 120 33 Stockholm ? Tel 08-462 66 70
Fax 08-462 66 79 ? E-mail: info@massive-belysnig.se
? Copyright 2018 Massive Belysning A/S ? made by LP-Design